Ezért nem büntethető a segítségnyújtás elmulasztása az angolszász jogrendben

A segítségnyújtás elmulasztása hazánkban egy rendkívül súlyosan büntetendő vétség, amiért sok esetben akár több évnyi börtönbüntetéssel is számolhatunk. Mindezt 1948 óta bünteti a magyar jogrend, amelynek értelmében akár háromévi szabadságvesztéssel is sújtható az, aki egy baleset áldozatait cserbenhagyja, vagy segítségnyújtás nélkül hagyja ott egy általa, vagy mások által okozott baleset helyszínét, illetve áldozatát. Ez a jogállás számunkra természetes, de az angolszász jogrendben egészen másként működik.

Egy megdöbbentő példa

Az Egyesült Államokban is alkalmazott angolszász jogrend néhány kivételtől eltekintve meglepő módon egyáltalán nem ró olyan kötelezettségeket egy kívülálló személyre baleset vagy vészhelyzet esetén, amely kötelezné őket arra, hogy segítséget nyújtsanak. Vegyünk ehhez egy megdöbbentő példát! Ha például azt tapasztaljuk, hogy egy gyermek egy tó vizében fuldoklik, és hagyjuk a gyermeket megfulladni, akkor a magyar jogrendben bűncselekményt követtünk el, hiszen cserbenhagytuk a bajba jutottat – tekintsünk el attól, hogy tudunk-e úszni vagy sem, tegyük fel nekünk csak derékig ér a víz –, azonban Amerikában ugyanezért nem kell bíróság előtt felelniük az embereknek.

Ezért nem büntethető a segítségnyújtás elmulasztása az angolszász jogrendben

Ezért nem büntethető a segítségnyújtás elmulasztása az angolszász jogrendben

Az ilyen helyzetre ugyanis a magyar jogszabály azt mondja, hogy a cserbenhagyó kvázi megölte a gyermeket, míg az angolszász jogszabály nem foglalkozik vele, hiszen nem az ő kötelezettsége a segítségnyújtás.

Az angolszász jogrend

Az angolszász jogrendről tudni kell, hogy a büntetőjogi felelősség megállapításának a hazai mintával ellentétben két nagyon fontos feltétele van! Ezek közül az első a tevőleges cselekmény, a másik pedig a bűnös szándék, és ha ezek közül egyik sem valósul meg – márpedig a fenti példában egyik sem érhető tetten –, akkor a büntetőeljárás nem folytatható le. Segítségnyújtás elmulasztása miatt az angolszász jogrendszer szerint éppen ezért csak és kizárólag egy jól meghatározott alanyi kör vonható felelősségre, hiszen az ottani szabályok szerint elengedhetetlen az egyének autonómiájának tiszteletben tartása, vagyis nonszensz módon a segítségnyújtás előírása odakint egy külsős beavatkozás lenne egy egyén személyi szabadságába. Ezt az angolszászok meg is magyarázzák azzal, hogy a morális kötelezettséget nem szabad és nem is lehet jogrendbe foglalni, mert ha morális kötelezettség lenne az éhező embernek ételt adni, akkor bűncselekményt követne el mindenki, aki ezt elmulasztja.

Természetesen van eset, amikor az angolszász jogrend is bünteti a segítségnyújtás elmulasztását! Ilyen például, ha rokoni, személye kapcsolat áll fenn a felek között, illetve szerződésen alapuló kötelezettség, például ápoló és ápolt vagy babysitter és gyermek. Szintén segíteni kell abban az esetben, ha az adott balesetet az a dolog okozta, amit mi állítottunk elő, illetve természetesen bűncselekményt követnek el azok a személyek is, akik hivatásukból fakadóan segítségnyújtást fogadtak, de ezt elmulasztják.

Kukkants bele a következő hírekbe is..

Hozzászólás írása